ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้นหา
หมายเหตุ

   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล