ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
   -  
   B01  
อาคาร 1
   B02  
อาคาร 2 (วิทยาศาสตร์)
   B03  
อาคาร 3 (สำนักอธิการ)
   B04  
อาคาร 4 (สาธารณสุข)
   B05  
อาคาร 5 (พยาบาล)
   B06  
อาคาร 6 (รัฐศาสตร์)
   B07  
อาคาร 7 (นิติศาสตร์)
   B08  
อาคาร 8 (ศิลปศาสตร์)
   B09  
อาคาร 9 (บัญชี)
   B1  
อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย
   B11  
อาคาร 11 (เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ดุริยางคศาสตร์)
   B12
อาคาร 12 (บัณฑิตวิทยาลัย)
   B14  
อาคาร 14 (บริหารธุรกิจ)
   B15
อาคาร 15 (สถานี)
   B16
อาคาร 16 (วิศวกรรม)
   B2
อาคาร พยาบาลศาสตร์
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล